Tingimused

Tingimused
PALUN LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI
NEED TINGIMUSED ON AADRESSIL WWW.COINSHYPE.COM („VEEBILEHT“) ASUVA VEEBILEHE NING SELLEL PAKUTAVATE TEENUSTE KOHTA. KUI TE EI NÕUSTU MISTAHES PAKUTAVATE TINGIMUSTEGA, TULEB TEIL VEEBILEHE JA TEENUSTE KASUTAMINE KOHESELT LÕPETADA.

1. Tingimustega nõustumine
1.1. Need tingimused (“tingimused”) on siduvad osapooltele POLOTIS OÜ, asutatud Eesti Vabariigi seaduse alusel, registreerimisnumber 14485917, registrijärgne töö- ja asukoht Pärnu mnt 158/2-88, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11317 Eesti, mis omab finantsteenuste litsentsi, pakub virtuaalse valuuta vahetustehinguid fiat-raha numbriga FVR000518 ning pakub virtuaalraha rahakoti teenust litsentsi nr FRK000592 alusel (“ettevõte”, või “meie”) ja teile, isikule, kes kasutab siinkohal kirjeldatud teenuseid ja/või veebilehte (“klient,” “teie”).
1.2. Kui kasutate seda veebilehte ja/või avate meie teenuste kasutamiseks oma konto, nõustute täitma tingimusi, mis reguleerivad selle veebilehe ja sellel pakutavate teenuste („teenused“) kasutamist.
1.3. Lisaks nendele tingimustele peate läbi lugema ka meie privaatsuspoliitika aadressil http://www.coinshype.com/privacy-policy%20 (“privaatsuspoliitika”), kust leiate teavet selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid ning mis on nende tingimuste lahutamatuks osaks.
1.4. Ettevõttel on õigus tingimusi igal ajal muuta või parandada ning avaldab muudetud tingimused veebilehel koos viimaste muudatuste kuupäevaga. Teil on kohustus neid uuendusi aeg-ajalt kontrollida. Kui te ei nõustu tingimuste osas tehtud muudatustega, on teie ainsaks vahendiks lõpetada veebilehe ja sellel pakutavate teenuste kasutamine ning meie veebilehel oleva konto („konto“) sulgemine.

2. Teenuste ülevaade
2.1. Meie teenused võimaldavad teil siseneda ettevõttega tehingutesse, et osta ja müüa bitcoine, ethereid ja muud digiraha, mida on võimalik ettevõttelt veebilehe kaudu aeg-ajalt osta või talle müüa (“digiraha“). Käesolevate tingimuste kohaldamise mõistes nimetatakse sellist digiraha ostmist või müüki „tehinguks“.
2.2. Fiat raha ja makseviisid. Kui teie konto on kinnitatud ja edukalt avatud, võite digiraha osta või müüa tehes makseid teatud fiat-valuutas (nt USD või EUR), vastavalt meie äranägemisel aeg-ajalt tehtud otsusele („fiat-raha“). Ettevõte võib aktsepteerida fiat-raha erinevaid makseviise, k.a kuid mitte piirduvalt pangaülekandeid, krediit- või deebetkaardi makseid ja muid meie poolt pakutavaid kolmandate isikute maksetöötlejaid. Ettevõte peab võimalikud makseviisid avalikustama teie tehingu toimumise ajaks.
2.3. Kui te ostate digiraha ettevõttelt, peate makse ettevõttele saatma kasutades üht aktsepteeritud makseviisi ning kui te müüte ettevõttele digiraha, peab ettevõte saatma teile fiat-raha, kasutades üht saadaolevat makseviisi, mis on esitatud veebilehel, nt teie krediitkaardi krediteerimise teel või tehes pangaülekande kasutades teie poolt esitatud andmeid, mida olete registreerimise käigus sisestanud ning mis on teie poolt kinnitatud tehingu tellimuse esitamisel.
2.4. Digiraha saatmine. Me saadame digiraha kas:
a) isiklikule digi-rahakoti aadressile, mille olete esitanud registreerimise või tehingu tellimise käigus (teie „rahakoti aadress”); või
b) teie soovil võime digiraha saata teie kontole kolmanda isikuna esineva veebilehe operaatori kaudu meie äranägemise järgi.
2.5. Te olete teadlik, et teie poolt ostetud digiraha saatmine toimub eraldi makseprotsessist ning digiraha ülekande töötlemine võib võtta aega. Te olete teadlik ka sellest, et mõnel juhul ei pruugi ettevõte olla võimeline täitma teie ostutellimust ega digiraha saatma, selle kohta leiate selgituse allpool.
2.6. Teie rahakoti aadress Kui annate meile oma rahakoti aadressi, avaldate ja kinnitate, et see on ainuüksi teie omand ning see on täielikult ja ainuüksi teie kontrolli all.

3. Registreerimine ja teie konto
3.1. Te saate aru, et meie teenuste kasutamiseks ja mistahes tehingu teostamiseks peate avama meie veebilehe kaudu konto ja läbima registreerimisprotsessi (k.a ilma piiranguteta) KYC (know your client – tunne oma klienti) eesmärgil, mida on kirjeldatud edaspidi. Teid juhitakse kasutajanime ja salasõna loomise juurde, et saaksite veebilehel avada oma konto (teie „sisselogimisandmed“) ning jätkata registreerimist. Registreerimisprotsessi käigus esitate meile vajalikku teavet, mis võib sisaldada (kuid mitte piirduvalt) teie nime, ID-numbrit, sünnikuupäeva, e-posti aadressi, postiaadressi, telefoninumbrit ja/või, kui olemas, krediitkaardi andmeid („registreerimisandmed“). Kasutate oma sisselogimisandmeid ligipääsuks oma kontole ja registreerimisandmetele, samuti ligipääsuks mistahes muule teabele, mis võib aeg-ajalt olla postitatud teie kontole, nt tehingute kohta, kui olete saanud loa meie teenuste kasutamiseks.
3.2. Te garanteerite ja kinnitate, et kõik teie poolt esitatud registreerimisandmed on õiged, täpsed ja täielikud ning et te uuendate oma registreerimisandmeid kohe, kui nendes on toimunud mingeid muudatusi. Te saate aru ja olete nõus, et teie poolt meile konto loomiseks esitatud nimi peab olema sama, mis on teie poolt meile esitatud krediit-/deebetkaardi (-kaartide), panga ja/või muude maksekontode andmetes (nt isikliku virtuaalrahakoti konto andmetes).
3.3. Lisaks avaldate ja kinnitate te meile alljärgnevat:
a) olete vähemalt 18-aastane ning olete ületanud seadusliku vanusepiiri, mis lubab teil sõlmida siduvat lepingut teie asukohariigis;
b) olete nende tingimustega nõustumiseks teovõimeline ning valmis võtma vastutust oma tegude eest koos täieliku õigusvõimega;
c) teie konto on mõeldud teie isiklikuks kasutamiseks;
d) avate sellel veebilehel vaid ühe konto;
e) te ei abista kedagi teist sellele veebilehele, nendele teenustele ja/või teie kontole või mistahes muule sellel veebilehel olevale tegevusele volitamata ligipääsemise juures, mis on rangelt lubatud üksnes teile.
f) te ei sisene veebilehele kellegi teise konto kaudu; ning
g) te kannate täielikku vastutust mistahes tegevuste eest, mida teete sellel veebilehel ja registreerimisprotsessi ajal.
3.4. Samuti olete te teadlik, et digiraha ostmise ja müügi kohta võivad rakenduda teatud piirangud, mis põhinevad teie jurisdiktsioonis kehtivatel seadustel ja õigusaktidel ning need võivad meid piirata sisenemisel teatud tehingutesse teiega ning te saate aru, et meil on õigus teiega tehingutesse mitte astuda.
3.5. Konfidentsiaalsus Te saate aru, et olete vastutav oma sisselogimis-, konto- ja registreerimisandmete konfidentsiaalsuse eest ning oma teabe turvalisuse eest. Te saate aru, et mistahes oht teie sisselogimis-, registreerimis- ja/või kontoandmetele võib avalikustada teie isikliku ja salajase teabe, mis võimaldab volitamata ligipääsu kolmandatele isikutele ning see võib põhjustada teie raha kadumise või varguse, seda ka seotud kontodelt, nt teiega seotud pangakontodelt ja krediitkaartidelt.
3.6. Te vastutate oma konto turvalisuse eest oma arvutis ja internetiühenduse asukohas. Te saate aru, et kui teie sisselogimisandmed „häkitakse“ teie arvutis või muus seadmes, mida kasutate veebilehele sisenemiseks, viiruste või muu pahavara poolt, ei kanna ettevõte selle eest mingit vastutust ning vastutus lasub teil. Te annate ettevõttele viivitamata teada igast võimalikust häkkimiskatsest või turbemurdest oma arvutiterminalis või muus seadmes.
3.7. Juhul kui olete tuvastanud: a) kolmanda isiku juurdepääsu teie sisselogimisandmetele ja/või kontole või mõne muu turbemurde, mis on seotud teie sisselogimisandmete ja/või kontoga, b) ohu oma isiklikele andmetele ja/või c) mõne muu teie poolt veebilehel registreeritud andmete volitamata kasutuse, peate te viivitamata meile sellest teada andma saates kõiki olulisi üksikasju sisaldava e-kirja aadressil [email protected]
3.8. Volitamata kasutamine. Juhul kui te loote sisselogimisandmed, avate konto ja saate teenustele ligipääsu ilma meie loata, on meil õigus meile sobilikul viisil teiepoolse veebilehe kasutamine koheselt peatada või sulgeda, samuti on meil õigus peatada või lõpetada kõik ootelolevad tellimused või tehingud. Samuti on meil õigus teie suhtes võtta tarvitusele kõik sellise rikkumise korral ettevõttele lubatud abinõud.
3.9. Turvahoiatused Ettevõte ei taga teile turvahoiatusi ega mingeid muid hoiatusi ning ettevõte ei ole kohustatud andma mistahes hoiatusi. Ettevõte ei ole ühelgi juhul vastutav mistahes kahjude või kadude eest, mida olete kandnud teie sisselogimisandmete, registreerimisandmete või muude kontoandmete ohtu sattumise tõttu, v.a juhul, kui on tegemist ettevõtte raske hooletusega.
3.10. Kriminaalne tegevus on keelatud. Käesolevaga avaldate ja kinnitate, et teiepoolne meie veebilehe ja teenuste kasutamine, k.a teie konto avamine ja selle kasutamine, on kooskõlas kehtivate seaduste ja õigusaktidega. Mistahes teie poolt või teie järelvalve all ja/või teie juhtimisel toime pandav kriminaalne tegevus või pettus meie veebilehel ja/või teenustes on täielikult keelatud. Te kinnitate ja avaldate, et ei pane toime ega kavatse toime panna ühtegi sellist tegevust, k.a kuid mitte piirduvalt ühtegi pettust, rahapesu, illegaalset hasartmängutegevust, terroristide rahastamist ega kuritahtlikku häkerlust. Samuti nõustute te sellega, et ei varja oma IP asukohta ning avaldate alati oma täpse ja õige asukoha.

4. Tunne oma klienti (Know Your Customer -KYC, rahapesu tõkestamise (Anti-Money Laundering – AML) põhimõtted ja vastavus
4.1. Te saate aru ja nõustute, et võime teilt meie KYC protseduuri osana nõuda teatud informatsiooni ja dokumentatsiooni, et kontrollida teie registreerimisandmeid, teid identifitseerida ning tuvastada teie sobivus meie teenuste kasutamiseks. Selle kontrollimisprotsessi käigus võime teilt nõuda teatud dokumente, mis võivad ilma piiranguteta sisaldada elukohatõendit (nt kommunaalteenuste arvet), tõendit teie makseviisi kohta ning koopiat teile riigi poolt väljastatud ID-kaardist. Meil on õigus nõuda teie kuludega sertifitseeritud või notari poolt kinnitatud koopiaid. Te saate aru ja olete nõus, et meil ei ole kohustust tunnistada kehtivaks ühtegi dokumenti. Lisaks dokumentatsioonile võime teie identiteedi kontrollimiseks valida video ja/või audio-konverentsikõne (kõik koos „KYC protsess“)
4.2. Koos KYC-protsessiga oleme rakendanud teatud rahapesuvastased põhimõtted (ALM põhimõtted). Rahapesu tähendab kriminaalsest tegevusest saadud sissetulekute allika varjamist nii, et need näivad tulevat legitiimsetest sissetuleku allikatest. Selleks et ära hoida kurjategijate rahapesu või nende katseid pesta kriminaalsetest allikatest pärinevaid sissetulekuid meie veebilehe või teenuste kaudu, on ettevõte sätestanud oma AML põhimõtted, mis on saadaval aadressil http://www.coinshype.com/anti-money-laundering. AML põhimõtted sisaldavad protseduure, mis aitavad meil tuvastada ja vähendada finantskuritegevust, k.a rahapesu ja terrorismi rahastamist.
4.3. Te saate aru, et sellise kontrolli teostamiseks ja/või taustauuringuteks, mis oleks kooskõlas meie KYC protseduuride ja AML põhimõtetega, võime me pettuste, kahtlaste tegevuste, väärtuvastuste, rahapesu vm keelatud tegevuste ärahoidmiseks läbi viia otseseid või kolmandate isikute abil kaudseid päringuid. Meil on õigus mistahes tegevusteks, mida peame vajalikuks tulenevalt nendest päringutest saadud tulemustest. Te annate oma nõusoleku anda vajadusel ettevõttele teavet, mis on vajalik tema seaduslike ärieesmärkide täitmiseks, k.a kuid mitte piirduvalt tema KYC protsessi läbiviimiseks või AML põhimõtete täitmiseks. Ettevõte säilitab teie teavet selliste KYC/AML kontrollide läbiviimiseks perioodi jooksul, mis on vajalik KYC/AML ülevaatamiseks ning ettevõtte seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks.
4.4. Juhul kui te mingil põhjusel ei läbi meie ettevõttesisest vastavuskontrolli ja KYC/AML kontrolli, võidakse teil meie teenuste kasutamine ning ligipääs meie veebilehele ära keelata ja/või mistahes ajal seda piirata või peatada. Te saate aru, et sellise KYC/AML kontrolli tulemusel sündinud otsus mitte lubada teil meie teenuseid kasutada, on ainuüksi ettevõtte hinnata ning meil ei ole kohustust oma tulemuste kohta anda mingeid selgitusi.
4.5. Kolmandast isikust teenuseosutajad. Te olete nõus, etettevõte jagab teie kohta teatud informatsiooni ja/või esitab dokumentatsiooni kolmandast isikust teenuseosutajatele, sealhulgas maksetöötlejatele, kui see on vajalik teiega tehingu läbiviimiseks, KYC/AML protseduuride läbiviimiseks ja/või KYC/AML eesmärgil läbiviidavateks päringuteks või uurimisteks.

5. Teie konto peatamine või sulgemine
5.1. Juhul kui ettevõte on oma äranägemisel kindlaks teinud, et mistahes teie tegevus, mida teete meie veebilehe kaudu, on kahtlane või seotud mistahes keelatud tegevusega, võib ettevõte katkestada või peatada teie konto ja/või ligipääsu veebilehele, blokeerida kõik teostamata tehingud, keelduda igasugustest uutest tehingutest ja/või külmutada kõik rahad, mis võivad teile meie teenuste kaudu kättesaadavad olla. Te saate aru, et kannate ettevõtte või mistahes kolmandate isikute kulud, mis on tekkinud teie mittevastavusest käesolevatele tingimustele ja/või nende tingimuste või seaduse rikkumisest. Ettevõttel on õigus informeerida kõiki asjakohaseid ametiasutusi või üksusi (sealhulgas krediidiinfobüroosid) maksepettustest või muudest kuritegevustest, samuti on tal õigus kulude katteks kasutada ka inkassoteenuseid. Lisaks sellele saate te aru, et ettevõttel on õigus teie konto peatada või sulgeda ka mõnel muul põhjusel.
5.2. Te võite oma konto sulgeda igal ajal esitades oma taotluse konto sulgemise kohta aadressil [email protected] Teile jääb kohustus tasuda ettevõttele kõik tasumata maksed, mis on üleval sulgemise ajahetkel, lõpetama kõik ootelolevad tehingud ning maksma kõik rakendatavad lõivud ja tasud. Ettevõttel on õigus peatada kõik teie konto sulgemise ajal ootelolevad tehingud.

6. Maksud.
6.1. Te saate aru, et olete ainuisikuliselt vastutav kõikide rakendatavate maksude eest, mis on seotud teie tehingu(te)ga veebilehel või teenustega. Ettevõte ei anna mitte mingisugust maksude ega digiraha vahetamise ega veebilehe ja/või teenuste kaudu tehtavate tehingute alast nõu. Vastava(te)s jurisdiktsiooni(de)s oleva(te)le maksuameti(te)le maksude deklareerimine, maksmine ja sealt maksude tagasisaamine on teie vastutada.
6.2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, käsitletakse kõiki nende tingimuste kohaselt teie poolt makstavaid summasid eraldi mistahes kohustuslikest maksudest või maksetest. Te peate maksma kõik sellised maksud ja tegema kõik kohustuslikud maksed asjakohastele riigiasutustele või muul viisil, mis võivad lisanduda kohaldatavate seaduste alusel ning te annate oma nõusoleku hüvitada taolised maksed täies ulatuses meile, juhul kui nende maksmist on teie nimel nõutud meie käest. Käesolevaga annate oma nõusoleku ja kinnitate, et me võime debiteerida teie kontolt mistahes makse summa, mida oleme pidanud tasuma teie eest.

7. Tehingud ja maksed
7.1. Te saate täielikult aru ja nõustute, et kogu digiraha ostetakse või müüakse hinnaga, mis on avaldatud veebilehel ning on määratud meie äranägemisel („hind“). See hind kehtib vaid sellel ajahetkel kui ta on kuvatud veebilehel ning ei pruugi kajastada teie tehingu ajaks rakenduvat lõplikku hinda. Te saate aru ja nõustute, et need hinnad ei kajasta ühegi kolmanda isiku poolt esitatud hinda. Hind on määratud meie poolt nii, et „ostu“ ja „müügi“ hinna vahele on arvestatud marginaal, mis jääb meie kasumiks.
7.2. Teie tehingu lõplikuks hinnaks („lõplik hind“) jääb hind, mis kuvatakse veebilehele pärast maksekinnituse esitamist. „Maksekinnitus“ tähendab:
a) meilt digiraha ostmisel pangaülekandega: raha tegelikku laekumist meie pangakontole;
b) meilt digiraha ostmisel krediit- või deebetkaardiga: teie kaardi väljastanud ettevõtte kinnitust makse kohta;
c) meilt digiraha ostmisel alternatiivsete makseviisidega: tegelikku meie arvele krediteerimist makse teostaja poolt;
d) meile digiraha müümisel: digiraha laekumist meie digitaalse rahakoti aadressile.
Te saate aru ja nõustute, et lõpphind võib olla mistahes meie veebilehel eelnevalt saadaolevast hinnast olla kõrgem või madalam.
7.3. Me täidame teie tellimuse lõpphinnaga („täitmine“) kohe, kui see on praktikas võimalik ning see vastab meie registreerimisele ja on läbinud AML ja KYC protsessid. Kuni täitmiseni on kõik teie muud tellimused ootel ja mittetäitmisel ning need ei ole meie jaoks mingil moel siduvad.
7.4. Saatmine. Koheselt peale teie tellimuse praktiliselt võimalikku täitmist:
a) kui ostate meilt digiraha, saadetakse vastav digiraha teile teie poolt esitatud sihtkohta. Kuigi me püüame digiraha üle kanda nii kiiresti kui võimalik, arvestage palun sellega, et ülekanne võib pisut aega võtta.
b) kui müüte digiraha meile, saadame teile fiat-raha kasutades teie poolt sel hetkel meie veebilehel olevast valikust valitud makseviisiga; ja
c) esitame teile oma veebilehel, e-kirja kaudu või muul viisil maksekinnituse, millel on toodud lõpphind ja muud andmed ostu ja täitmise kohta („makse kinnitus“).
7.5. Mistahes meiepoolsed fiat-raha või digiraha maksed või saatmised teostatakse pärast rakendatavate tasude mahaarvamisi.
– vahetustasu 5,9% kliendi digiraha ostult ja
– menetlustasu igalt tehtud tehingult (pangaülekandelt, krediitkaarditehingult, või alternatiivselt makseviisilt (ostult või müügilt), mis on meie poolt määratud vastavalt tehingu hetkel kehtivale turu olukorrale.
Ilma ülaltoodust kõrvale kaldumata tuleb tähele panna, et
see tasu tehakse teile teatavaks enne tehingu toimumist
ning teie nõusolekul.
7.6. Ülemäärased maksed ja/või saatmised. Juhul kui kanname teile mistahes põhjusel üle üleliia digiraha või fiat-raha, nõustute te, et maksate üleliigse summa meile tagasi ja/või me võime selle summa maha arvata fiat-raha ja/või digiraha summalt, mille me teile võlgneme.
7.7. Katkestamise poliitika. Te saate aru, et te ei saa katkestada oma digiraha ostu ega müügitellimust ega katkestada mistahes ootelolevaid tehinguid. Ettevõttel on õigus keelduda mistahes tellimuse menetlemisest või katkestada mistahes ootelolev tehing mistahes põhjusel, k.a kuid mitte piirduvalt juhtudel kui: (i) seda nõuavad seadused, õigusaktid, pädeva kohtu korraldus või muu pädev ametiasutus (ii) ettevõte leiab, et tellimus või tehing on vastuolus käesolevate tingimustega või kehtivate seaduste ja õigusaktidega; või (ii) kui tehing ohustab ettevõtte tööd, head nime või mainet. Peale selle võib ettevõte sellise tehingu suhtes võtta tarvitusele võimalikke lisameetmeid, mis on sätestatud käesolevates tingimustes või kehtivates seadustes ja õigusaktides.
7.8. Te nõustute ka, et ettevõte võib igal ajal tasaarveldada meie poolt võlgu oleva kohustuse teie võlaga meie vastu.
7.9. Kliendi tagasiside ja vaidlused. Kui teil on küsimusi, soov anda tagasisidet või esitada kaebus, võite ettevõttega ühendust võtta ettevõtte klienditoe kaudu aadressil [email protected] Ettevõte vastab teile kuni 4 (nelja) tööpäeva jooksul ning lahendus pakutakse teile välja kuni 14 (neljateist) päeva jooksul olenevalt teie taotluse/päringu iseloomust. Palun esitage teie identifitseerimist võimaldavad andmed, nagu nimi ja muu teave, mida ettevõte võiks teie tuvastamiseks vajada, teie konto ja/või tehing, mille kohta teil on anda tagasisidet, esitada küsimusi või kaebusi. Hea kvaliteedi tagamiseks teie kõned klienditeenindusse salvestatakse.

8. Intellektuaalne omand; veenilehe tehnoloogia
8.1. Veebilehega seotud brändi nimed ja muud kaubamärgid, teenuste kaubamärgid ja/või kaubamärgi nimed, mida me kasutame meie endi nimel või meie litsentsiandjate, tütarettevõtete ja partnerite (koos nimetatud „partnerid“) nimel, on meie omand või meie partnerite omand („kaubamärgid“). Lisaks intellektuaalse vara õigustele kaubamärkide suhtes omame meie ja/või meie partnerid intellektuaalse vara õigusi kogu muu veebilehe sisu suhtes(“sisu“). Veebilehe ja/või teenuste kasutamisel ei omanda te mingeid õigusi nendele kaubamärkidele ega sellele sisule ning te võite neid kaubamärke ja seda sisu kasutada üksnes vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule.
8.2. Käesolevate tingimuste kohaldamisel on intellektuaalse vara õigustega kaitstud ootelolevad või väljastatud patendid, kaubamärgid, teenuste kaubamärgid, kaubamärgi nimed, registreeritud ja registreerimata kujundused, kaubamärgi või ärinimed, autoriõigus (k.a kuid mitte piirduvalt tarkvara õigus) ja mistahes eelnimetatu kasutamine, andmebaasi õigus, kujunduse õigus, oskusteave, ärisaladused, õigused konfidentsiaalsele teabele ja muud intellektuaalse vara õigused sõltumata sellest, kas see intellektuaalne vara on registreeritud või mitte ning mis võib eksisteerida mistahes maailma paigas.
8.3. Käesolevaga kohustute te mitte: (a) tegema koopiaid, jagama, avaldama, pöördprojekteerima, dekompileerima, muutma, tõlkima või tegema mistahes katseid ligipääsuks lähtekoodile, et sellest luua tuletatud teoseid või millekski muuks; (b) müüma, loovutama, andma alllitsentsi, üle kandma, jagama või liisima tarkvara; (c) tegema tarkvara arvutivõrgu kaudu või muul viisil kättesaadavaks kolmandatele isikutele; või (d) kasutama veebilehte või mistahes sellega seotud tarkvara mistahes seaduste või õigusaktidega keelatud viisil, mis kehtivad veebilehe kasutamise kohta (koos- ja eraldivõetuna „keelatud tegevused“).
8.4. Te olete vastutav mistahes teie keelatud tegevuse tulemusena tekkinud kahjude eest, k.a ostseste ja kaudsete kahjude ja kulude eest Te annate meile koheselt teada, kui olete toime pannud keelatud tegevuse, või kui te olete teadlik mõne kolmanda isiku keelatud tegevusest. Te nõustute meile pakkuma mõistlikku abi ülalnimetatud keelatud tegevuste uurimisel ja juurdluse läbiviimisel, mille kohta olete meile teavet edastanud.
8.5. Hoidumine viirustest ja veebikelmustest. Te saate aru interneti kasutamisega seotud ohtudest sattuda viiruste rünnaku alla ja/või sidehäiretest ning hoidute neist. Te peate alati kasutama mainekat ja kättesaadavat viiruse diagnoosimise ja tõrje tarkvara. Ettevõte ei kanna mingit vastutust mistahes kahjustuste osas, mida on põhjustanud arvutiviirused, nuhkvara, trooja hobused, ussviirused vm pahavara, mis võivad rünnata teie süsteeme, arvutit vm vara, ettevõte ei vastuta ka veebikelmuste, võltsimiste või muude viiruserünnakute eest. Ettevõte hoiatab teid, et vaataksite tähelepanelikult üle kõik elektroonilised teated mis näivad ettevõtte omadena ning olema teadlik sellest, et elektroonikaseadmed on haavatavad kelmuste, võltsimiste ja muude viiruste poolt. Ettevõte soovitab teil veebilehel pakutavatele teenustele ligipääsuks sisse logida alati vaid veebilehele kaudu ning vältida mitteautentseid sidevahendeid, mis soovitavad teile muid sisselogimise võimalusi (või muid registreerimisandmeid).

9. Kolmandate isikute veebilehed
Ettevõte ei vastuta mingil moel mistahes kolmandate isikute veebilehtede, teenuste või sisude eest, mille juurde on võimalik liikuda selle veebilehe kaudu. Veebileht võib sisaldada linke või muus vormis esitatud viiteid teistele veebilehtedele (kolmandate isikute veebilehed) või allikatele, mille üle ettevõttel puudub kontroll. Te saate aru, et ettevõte pakub teile selliseid linke ja viiteid üksnes teile mugavuste loomiseks ning ettevõte ei toeta mingeid kolmandate isikute veebilehel teile pakutavaid teenuseid, pakkumisi ega nendes esitatud sisu. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute veebilehtedel pakutava sisu ega selle kättesaadavuse eest. Enne kolmandate isikute veebilehtede kasutamist peate te üle vaatama nendel esitatud privaatsust ja muid teemasid käsitlevad poliitikad. Ettevõte ei vastuta veebilehe kaudu kättesaadava kolmandate isikute loodud sisu eest, sealhulgas arvamuste, nõuannete, väidete, hindade, tegevuste ja reklaami eest ning sellise sisu kasutamise risk on teie kanda. Teie ülesandeks on võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, et olla kindel, et mida iganes te ei kasutaks, oleks vaba viirustest, viirusussidest, trooja hobustest jm hävitava iseloomuga varast. Kui sisenete mistahes kolmandate isikute veebilehele, annate oma nõusoleku, et teete seda omal riisikol ning et meie ei kanna selle kasutamisest või sinna sisenemisest tuleneva eest mingit vastutust.

10. Garantii puudumine
KÄESOLEVAGA VÕTAB KLIENT TEADMISEKS JA SAAB ARU, ET SUURIMAL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL, KUI SEE EI OLE ETTEVÕTTE POOLT SELGESÕNALISELT JA KIRJALIKULT SÄTESTATUD TEISITI, (A) PÕHINEB VEEBILEHE TEENUSTE JA VEEBILEHE ENDA KASUTAMINE „NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“ ALUSTEL ILMA MISTAHES GARANTIIDE JA VASTUTUSETA NING ETTEVÕTE LOOBUB SELGESÕNALISELT KÕIKIDEST TEENUSTEST JA VEEBILEHEST TULENEVATEST GARANTIIDEST, K.A JA ILMA PIIRANGUTETA KAUBANDUSKÕLBLIKKUSE SUHTES, SOBIVUSE SUHTES KONKREETSELE EESMÄRGILE, OMANDI- JA AUTORIÕIGUSELE; (B) ETTEVÕTE EI VASTUTA EGA ANNA GARANTIID, ET TEENUSED JA VEEBILEHT ON USALDUSVÄÄRSED, AKTUAALSED JA VIGADETA, ET NAD VASTAVAD KLIENDI NÕUETELE, ET TEENUSTES, TARKVARAS VÕI VEEBILEHEL OLEVAD VEAD PARANDATAKSE; NING (C) ET ETTEVÕTE EI SAA VASTUTADA JA EI VASTUTA EGA ANNA GARANTIID, ET VEEBILEHT ON VABA VIIRUSTEST VÕI MUUST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST NING ET KLIENT KASUTAB TEENUSEID JA VEEBILEHTE ÜKSNES TEMA ENDA VASTUTUSEL.

11. Vastutuse piiramine
KLIENT SAAB ARU JA ON NÕUS, ET SUURIMAL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI VASTUTA ETTEVÕTE, TEMA TÜTARETTEVÕTTED, LITSENTSIANDJAD JA/VÕI TEENUSTE PAKKUJAD EGA ÜKSKI NENDE VASTUTAV ISIK, DIREKTOR, AGENT, ÜHISETTEVÕTJA, TÖÖTAJA EGA ESNDAJA MINGIL JUHUL ÜHEGI KAHJUSTUSE EGA VIGASTUSE EEST, MIDA ON PÕHJUSTANUD TEENUSTE VÕI VEEBILEHE KASUTAMINE VÕI SELLEGA SEOTUD ASJAOLUD, MIS IGANES ON OLNUD SELLE PÕHJUSED, MIS IGANES TEGEVUSTE KÄIGUS JA MIS IGANES KEHTIVA JURISDIKTSIOONI ALL, K.A JA ILMA PIIRANGUTETA TEGEVUSED GARANTII RIKKUMISE, LEPINGU RIKKUMISE VÕI KAHJU TEKITAMISE EEST (K.A LOHAKUSE TÕTTU) NING ET ETTEVÕTE, TEMA TÜTARETTEVÕTTED, LITSENTSIANDJAD JA/VÕI TEENUSTE PAKKUJAD EGA ÜKSKI NENDE VASTUTAV ISIK, DIREKTOR, AGENT, ÜHISETTEVÕTJA, TÖÖTAJA EGA ESNDAJA EI KANNA VASTUTUST ÜHEGI KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISE, NÄITLIKU VÕI SEOTUD KAHJU EEST, SEALHULGAS VARA, MAINEVÄÄRTUSE VÕI ANDMETE KAHJUSTAMISE EEST, MIS IGANES VIISIL NEED ON TULENENUD TEENUSTE VÕI VEEBILEHE KASUTAMISEST.
ILMA LEPINGU SÄTTEID RIKKUMATA EI ÜLETA MEIE VASTUTUS TEIE EES MINGIL JUHUL TEIE KÄEST SAADUD KOONDSUMMAT.

12. Kahjutasud
Te olete nõus vabastama vastutusest, kaitsma ja hoidma kahju tekkimise eest ettevõtet, tema tütarettevõtteid ja tema teenusepakkujaid ning nendega seotud töötajaid, vastutavaid töötajaid, direktoreid, agente, ühisettevõtjaid ja esindajaid mistahes hagide, nõudmiste, vastutuste, kahjude või kulude eest (k.a advokaaditasud, lõivud või trahvid), mis on ettevõttele tekkinud (i) teiepoolse tingimuste rikkumise tõttu; (ii) veebilehe kasutamisest teie poolt või mõne teise isiku poolt, kes on saanud teenustele juurdepääsu teie kasutaja identifitseerimisandmete abil kas teie volitusega või ilma; (iii) või teiepoolse mistahes seaduse, eeskirja, õigusakti või mõne komanda isiku õiguste rikkumise tõttu.

13. Riskitegurid
Peaksite põhjalikult vaagima ja hindama iga alltoodud riskitegurit ning kogu nendes tingimustes sisalduvat teavet, enne kui hakkate teenuseid kasutama.
13.1 Hindade volatiilsuse tõttu võite te igal ajal oma varasid suurendada või neid kaotada, seda eriti krüptoraha turul ning potentsiaalsed kahjud digiraha kauplemisel või hoidmisel võivad olla märkimisväärsed. Me ei garanteeri, et kogu digiraha säilitab praegu ja tulevikus teatud väärtuse või turulikviidsuse ning te saate aru, et hetke väärtus või hind võib igal ajal langeda ka nullini. Te võtate teadmiseks, et me ei garanteeri ka seda, et saate digiraha müüa ettevõttele või mistahes kolmandale osapoolele.
13.2 Digiraha põhineb blokiahela tehnoloogial – digitaalsel, detsentraliseeritud ja osaliselt anonüümsel süsteemil, mis toimib oma rikkumatuse säilitamiseks võrdõigusvõrgus ja krüptograafial. Sellisel süsteemil, mis on olnud kogu maailma erinevate regulatiivsete organite järelvalve objektiks, võib igal ajal olla oht kokku kukkuda.
13.3. Enamik riike hetkel turgu ei reguleeri, kuid nad võivad oma õigusakte igal ajal kehtestada ning sellest tulenevate õigusaktide muudatused võivad avaldada negatiivset ja materiaalset mõju, mis omakorda mõjutab digiraha, olgu tal siis väike väärtus või pole seda üldse. Õigusaktidest tulenevad uurimised ja tegevused, mis on k.a kuid piiranguteta seotud digitaalsete maksemärkide, nagu žetoonide, kasutamise, müügi või omamise litsenseerimise või piirangutega, võivad teenuseid või teie kauplemist digirahaga igal ajal pärssida, piirata või need lõpetada.
13.4. Teil lasub vastutus tagada oma digirahale juurdepääsuks vajaliku rahakoti aadressi privaatvõtme unikaalsus. Digirahale juurdepääsuks vajaliku privaatvõtme vargus, kaotamine või hävimine on pöördumatu ning kuna ettevõttel puudub juurdepääs nendele privaatvõtmetele, ei saa ettevõte neid privaatvõtmeid taastada. Ettevõte ei kanna vastutust selle eest, kui olete kaotanud juurdepääsu oma rahakoti aadressile.
13.5. Digiraha olemus tagab selle, et mistahes ettevõtte poolt kogetavad tehnilised raskused hoiavad ära juurdepääsu teie digirahale.
13.6. Te olete teadlik, et digiraha kauplemisega võib olla seotud veel muid ohtusid, mida ei ole sätestatud nendes tingimustes ning te saate aru, et kõikide riskide hoolikas hindamine ning määratlemine, kas teie finantsolukord riskitaseme aktsepteeritavus võimaldavad digiraha ostu, müüki või kauplemist, on teie vastutada. Te saate aru, et ettevõte ei anna mingit investeerimise alast, õiguslikku ega maksude alast nõu. Ettevõte ei arvesta mingist aspektist teie finantsolukorraga või kauplemise eesmärkidega ega teie isiklike asjaoludega ning sõltumatu, professionaalse nõu hankimine enne teenuste ja veebilehe kasutamist on teie vastutada.
13.7. Ettevõte võib kasutada pankasid või kolmandate isikute teenuseid selleks, et vastu võtta teie fiat-raha ning muid makseid, või kui vaja, teha makseid teile.
13.8. Teatud õigusaktid teatud jurisdiktsioonides võivad käsitleda teatud tüüpi digiraha tagatisena. Sellisel juhul ei tohi nende jurisdiktsioonide kliendid oma digirahaga kaubelda, kuna mõnedes jurisdiktsioonides võib tagatiseks oleva digirahaga kauplemist osaliselt või täielikult piirata. Teie vastavuse eest teie jurisdiktsioonis kehtivatele seadustele vastutate teie.
13.9. Coinshype ei võta endale vastutust veebilehel oleva teabe täpsuse, arvutuste või hindamiste eest. Vastutus kogu riski eest, k.a kuid mitte piirduvalt digiraha andmete, arvutuste ja hindamiste eest ning sellega seotud tehingute eest, on teie kanda.
13.10. DIGIRAHA OSTU JA MÜÜKI PEETAKSE RISKIDEGA SEOTUD TEHINGUTEKS, MILLE TULEMID ON VÄGA SPEKULATIIVSED. DIGIRAHA TURUD ON VÄGA ERINEVA LIKVIIDSUSTASEMEGA. MÕNED ON ÜPRIS LIKVIIDSED, TEISED MITTE NII VÄGA VÕI ÜLDSE MITTE LIKVIIDSED. ETTEVÕTE EI GARANTEERI KAUPLEMISEST EGA ÜHESTKI MUUST VEEBILEHEGA SEONDUVAST TEHINGUST SAADAVAT KASUMIT. ÜLALNIMETATUD RISKIDE (MILLE LOETELU EI OLE TÄIELIK) VALGUSES PEAKSITE HOOLIKALT KAALUMA, KAS DIGITAHA OMAMINE VÕI SELLEGA KAUPLEMINE ON ARVESTADES TEIE FINANTSOLUKORDA TEILE SOBIV. TE NÕUSTUTE, ET OLETE OMA VALIKUTES VABA, KAS NEID TEENUSEID KASUTADA NING TEETE SEDA OMAL ÄRANÄGEMISEL, KAALUTLUSTEL JA RIISIKOL.

14. Muud sätted
14.1. Leping tervikuna. Need tingimused hõlmavad kõiki asjakohaseid kinnitusi ja kokkuleppeid teie ja ettevõtte vahel ning välistab kõik, ka eelnevad igat laadi ja igasuguse iseloomuga diskussioonid, kokkulepped ja kinnitused (k.a kuid mitte piirduvalt kõik eelnevad lepingu versioonid) teie ja ettevõtte vahel.
14.2. Osapoolte staatus. Mõlemad, nii teie kui ka ettevõte, on sõltumatud osapooled ning miski nendes tingimustes ei loo teie ja ettevõtte vahele mitte mingisugust muus vormis suhet ning osapooli ei kohelda partnerite, ühisettevõtjate ega agentidena. Teil ei ole õigust jagada kohustusi ettevõttele.
14.3. Üleandmine. Te ei tohi jagada mingeid nende tingimustega antud õigusi ja/või litsentse, k.a ja piiranguteta õigust kasutada eranditult teie isiklikuks kasutamiseks mõeldud kontot. Ettevõte jätab endale õiguse jagada oma teenuste äriga seonduvaid õigusi ilma piiranguteta, k.a ja piiranguteta ettevõtte mistahes sidus- või tütarettevõtetele või mistahes õigusjärgsetele. Iga seda sätet rikkuv üleandmise katse anulleeritakse ja tühistatakse. Tulenevalt eelnevast on need tingimused siduvad ja jõus mõlema osapoole suhtes, nende õigusjärglaste ja antud lubade suhtes.
14.4. Osadeks jagamine. Juhul kui mõni nende tingimuste osa loetakse vigaseks või jõustamatuks mistahes eeskirja, seaduse või õigusakti tõttu või kohaliku, üleriikliku või föderaalse riigiasutuse tõttu, muudetakse ja sõnastatakse see säte ümber nii, et sätte eesmärk oleks täidetud nii suures osas kui võimalik ning ta oleks vastavuses kehtivate seadustega ja ükski teine nende tingimuste sätte kehtivus ja jõustuvus ei saaks kahjustada.
14.5. Püsimajäämine. Kõik need Tingimuste sätted, mille mõju oma olemuse tõttu võib jääda kehtima Tingimuste aegumisel või lõppemisel, k.a ja piiranguteta need jaotised, mis käsitlevad nende Tingimuste peatamist või lõpetamist, Ettevõtte Konto sulgemist, Ettevõttele olevaid võlgasid, Ettevõtte Veebilehe üldist kasutamist, Ettevõttega seotud vaidlusi ja üldsätteid, jäävad püsima pärast mistahes aegumist või lõpetamist.
14.6. Force Majeure. Ettevõte ei vastuta teenuste täitmata jätmise või katkestamise eest, mis on põhjustatud otseselt või kaudselt asjaoludest, mida ettevõte ei saa kontrollida, k.a ja piiranguteta mistahes viivituste või täitmata jätmiste eest, mille on põhjustanud jumala tahe, tsiviil- või militaarasutused, terroristide tegevus, tsiviilrahutused, sõjad, streigid vm töövaidlused, tulekahjud, telekommunikatsiooni-, võrguteenuse pakkujate või internetiteenuste katkestused, riist- ja/või tarkvara rikked, muud katastroofid vm muud asjaolud, mida ettevõte ei saa kontrollida ja mis ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõusolekut.
14.7. Inglise keel on ülene. Nende tingimuste tõlgete olemasolul pakutakse neid teile üksnes teie mugavuse loomiseks. Siin olevate terminite tähenduste, tingimuste ja kinnituste osas tuleb lähtuda inglise keelest Pakutud tõlge ei pruugi anda täpselt edasi originaalkeeles – inglise keeles sisalduvat teavet.
14.8. Konfidentsiaalsus Kui teenuste kasutamise käigus on teile avalikustatud mistahes konfidentsiaalset teavet, olete kohustatud seda konfidentsiaalsust rangelt säilitama ning kasutama sead üksnes teenustega seonduvalt. Ilma ettevõtte poolt eelnevalt antud kirjaliku loata ei tohi te sellist teavet avalikustada. Tinglimuste lõpetamisel, või nõudmisel olete kohustatud sellise ettevõttelt saadud konfidentsiaalse teabe viivitama ettevõttele tagastama või hävitama. Konfidentsiaalne teave hõlmab küsimusi, mis on seotud mis tahes vahekohtu või seotud kohtumenetlustega (kui üldse) võimalikult suures ulatuses.
14.9. Reguleeriv õigus. Tingimused ja pooltevahelised suhted reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadustega ja te allute pöördumatult ettevõtte kasuks Eesti kohtute ainupädevusele, kus lahendatakse kõik vaidlused (sealhulgas nõuded tasaarvestamise ja vastunõuete kohta), mis võivad tekkida seoses tingimuste loomisega, kehtivusega, mõjudega, tõlgendamistega ja täitmistega või õigussuhetega, mis tulenevad tingimustest või on muul viisil tingimustega seotud.

 

V11-05.09.2019